Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!
Streszczenia, opracowania lektur

Napój ciernisty 1936 r.

Bolesław Leśmian

Dziewczyna
Kocmołuch
*** (Bóg mnie opuścił - nie wiem czemu...)
*** (Po co tyle świec nade mną, tyle twarzy?)
Poeta
Akteon
Czas zmartwychwstania
Marsjanie
Wiosna
Urszula Kochanowska
Pan Błyszczyński


Sprwadź wszystkie utwory: Spis utworówMenu:

Cytaty, sentencje

Linki:
Adam Asnyk
Adam Mickiewicz
William Szekspir
Jan Kochanowski
Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
Stary człowiek i morze
Trans-Atlantyk   

.:: top ::.
Copyright lesmian.kulturalna.com
Wydawca: Olsztyńskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - Kulturalna Polska
współpracaautorzykontakt